Reservasjonsvilkår | Fisker Inc.

Reservasjonsvilkår

Gjelder fra 3. august 2023

Les disse reservasjonsvilkårene nøye. VED Å ÅPNE ELLER DELTA I FISKERS RESERVASJONSPROGRAM SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE, SOM OGSÅ OMFATTER BRUKSVILKÅRENE OG PERSONVERNERKLÆRINGEN (SAMLET KALT «RESERVASJONSVILKÅR»). Hvis du ikke samtykker i disse reservasjonsvilkårene, må du ikke åpne eller delta i Fiskers reservasjonsprogram.

Ved å gjøre reservasjonen forstår og samtykker du i følgende:

1. Les disse reservasjonsvilkårene nøye. De inkluderer en avtale om bindende voldgift for brukere i USA, som betyr at du gir samtykke til å gjøre enhver tvist knyttet til din bruk av noen av nettstedene gjenstand for bindende individuell voldgift i stedet for rettsforhandlinger. Denne bestemmelsen inkluderer også et avkall på kollektivt søksmål, som betyr at du samtykker i å fremme eventuelle søksmål individuelt og ikke som del av et kollektivt søksmål. Denne avtalen inkluderer også avkall på jury.

2. Ved å delta i dette programmet gir du samtykke til disse reservasjonsvilkårene, og du har lest og forstått Fiskers personvernerklæring og bruksvilkår. I tilfelle konflikt mellom bruksvilkårene og disse reservasjonsvilkårene har reservasjonsvilkårene forrang.

3. Reservasjonsvilkårene er ikke en avtale om å selge eller lease en elbil fra Fisker og utgjør ikke en prisavtale eller forpliktelse til produksjon av en elbil fra Fisker. Du er innforstått med at alle biler med unntak av Fisker Ocean er i ulike utviklingsstadier, og funksjonene deres kan endre seg. Oppgitt rekkevidde kan endres og kan kreve bekreftelse fra offentlige myndigheter.

4. Hver betaling som foretas i henhold til reservasjonsvilkårene («første reservasjonsbetaling») sikrer en omtrentlig reservasjonsposisjon for fleksibel leasing eller kjøp av hver Fisker elbilmodell. Brukeren kan foreta en andre reservasjon ved å foreta en tilleggsbetaling («andre reservasjonsbetaling») for hver modell, som vist i tabell 1 nedenfor. Leveringstidspunktet for en elbil fra Fisker vil være avhengig av hvilken variant og hvilke alternativer du kjøper, produksjonstidspunktet og relevant tidspunkt for reservasjonen. For å presisere har en bruker anledning til å foreta en første reservasjonsbetaling og en andre reservasjonsbetaling for hver modell som Fisker gjør tilgjengelig.

Tabell 1

ModellFørste reservasjonsbetalingAndre reservasjonsbetalingBehandlingsgebyr
FISKER OceanUSD 250USD 100USD 25
PEARUSD 250USD 100USD 25
RoninUSD 2000USD 1000USD 25
KAYAKUSD 250USD 100USD 25


5. En reservasjon trer i kraft i henhold til reservasjonsvilkårene når Fisker Group Inc. mottar hele første reservasjonsbetaling (eller påfølgende andre reservasjonsbetaling for en andre reservasjon), og du godtar vilkårene.

6. Når produksjonsstart for reservasjonen nærmer seg, blir du varslet om at det finnes ulike tilgjengelige kjøretøykonfigurasjoner og ulike priser. Da må du velge foretrukket konfigurasjon. Du må kanskje betale et ekstra depositum for å låse konfigurasjonen din før produksjon av bilen.

7. Hvis du velger å kjøpe en en elbil fra Fisker, er kjøpet underlagt Fiskers standardvilkår i Fiskers kjøpsdokumenter. Avhengig av jurisdiksjon og tilgjengelighet kan det også være mulig å inngå en leasingavtale. En slik leasingavtale vil også være underlagt Fiskers standard leasingvilkår hvis de foreligger på det tidspunktet. Du vil bli informert om alle finansierings- og kjøpsalternativer på tidspunktet da en bil blir tilgjengelig for deg, og før det kreves at du går videre med en slik bil.

8. Du kan si opp denne reservasjonen når som helst, uten at du trenger å oppgi grunn, ved å sende et varsel til Fisker Group Inc. via Fisker-appen, på nettstedet eller ved å kontakte kundestøtte (support@fiskerinc.com). når som helst før du inngår en kjøps- eller leasingavtale.

9. Hver første reservasjonsbetaling kan refunderes mot et behandlingsgebyr (som vist i tabell 1) hvis du avbestiller reservasjonen når som helst før kjøps- eller leasingavtalen inngås (alt etter hva som er tilgjengelig). Hver andre reservasjon refunderes i sin helhet dersom du avbestiller reservasjonen når som helst før kjøps- eller leasingavtalen inngås. Alle refusjoner vil bli gjennomført via din opprinnelige betalingsmåte, innen 60 dager etter mottak av skriftlig varsel om avbestillingen. Vær oppmerksom på at Fiskers betalingsoperatør ikke kan behandle forespørsler om å refundere penger via noen annen betalingsmåte.

10. Hvis du gjennomfører bestillingen, vil Fisker Group Inc. regne den første reservasjonsbetalingen mot kjøps- eller leasingbetalingen for det første kjøretøyet, og, hvis aktuelt, den andre reservasjonsbetalingen mot kjøps- eller leasingbetalingen for det andre kjøretøyet.

11. Fisker Group Inc. vil ikke betale renter på den første reservasjonsbetalingen eller den andre reservasjonsbetalingen uansett om betalingene gjelder kjøp eller leasing av en elbil fra Fisker eller om reservasjonsbetalingen returneres til deg.

12. Reservasjoner er begrenset til to reservasjoner per bruker, per modell.

13. Denne reservasjonen kan ikke overføres eller tildeles noen annen part.

14. Fisker Group Inc. kan si opp reservasjonen når som helst, uten å måtte oppgi grunn, ved å sende deg et varsel. Hvis reservasjonen din sies opp av Fisker Group Inc., vil du få en full refusjon innen 60 dager fra oppsigelsen via den opprinnelige betalingsmåten.

15. Fisker Group Inc. kan be deg om å oppgi ytterligere informasjon som de finner nødvendig for å sikre reservasjonen(e), som du gir samtykke til å oppgi innen rimelig tid. Fisker Group Inc. vil oppbevare og bruke din personlige informasjon i samsvar med sin personvernerklæring. Ved å inngå denne avtalen, og ved å oppgi e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til Fisker nå eller i fremtiden, samtykker du i å bli kontaktet av Fisker på disse kontaktnumrene eller adressene i form av forhåndsinnspilte kunstige talemeldinger og/eller automatiske telefonoppringingstjenester med markedsføringsinformasjon og annen informasjons om Fiskers elbiler, og at denne informasjonen kan medføre en kostnad for deg fra mobiloperatøren din. Du er enn videre innforstått med at denne kommunikasjonen kan inneholde opplysninger om deg som ikke er offentlige. Ved all kommunikasjon kan du kontrollere tillatelser for samtaler, tekstmeldinger, e-poster og push-varsler ved å kontakte kundeservice (support@fiskerinc.com) eller melde deg av i henhold til instruksjonene i e-posten eller tekstmeldingen.

16. Via reservasjonsvilkårene gir Fisker Group Inc. ingen erklæringer om utviklingen eller endelige leveringsdatoer for elbilene fra Fisker. Produksjons- og leveringsdatoer kan variere fra region til region etter Fisker Group Inc sitt forgodtbefinnende.

17. Via reservasjonsvilkårene gir Fisker Group Inc. ingen erklæringer om det endelige designet, kjøretøyspesifikasjonene eller prisen til en elbil fra Fisker. Endelig design, kjøretøyspesifikasjoner og pris kan endres fra tidspunktet du inngår reservasjonsavtalen og tidspunktet du inngår kjøps- eller leasingavtalen.

18. Fisker Group Inc. er ikke ansvarlig for erklæringer som gis av tredjeparter om produksjon, leveringsdato, pris, tilleggsutstyr eller annen informasjon om bilen.

19. Disse reservasjonsvilkårene kan endres.

20. Tvisteløsning

Innledende tvisteløsning

Vi kan nås på e-post på support@fiskerinc.com for å håndtere spørsmål du måtte ha om reservasjonen. De fleste bekymringer kan løses raskt på denne måten. Du gir samtykke til å gjøre ditt beste for å løse eventuelle tvister, krav, spørsmål eller uenigheter direkte via konsultasjon og forhandlinger i god tro, som skal være en forutsetning før en av partene innleder voldgift i henhold til neste avsnitt.

Samtykke til bindende voldgift

Hvis vi ikke når en avtalt løsning innen en periode på tretti (30) dager fra tidspunktet den uformelle tvisteløsningen innledes, kan enten du eller vi innlede bindende voldgift. Alle krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med avtalen (inkludert opprettelse, ytelse og brudd), omfanget til denne voldgiftsklausulen, partenes relasjon med hverandre og/eller din bruk av Fisker-eiendeler, skal avgjøres endelig ved hjelp av bindende voldgift som administreres på konfidensielt grunnlag av American Arbitration Association («AAA») i samsvar med AAA Arbitration Rules and Procedures, slik de er modifisert her, med eksklusjon av regler og prosedyrer som styrer eller tillater kollektive søksmål. Hver part vil ha rett til å bruke juridisk hjelp i forbindelse med voldgiften for egen kostnad. Partene skal velge én nøytral voldgiftsdommer i samsvar med AAA Arbitration Rules and Procedures. Voldgiftsdommeren, og ingen domstol eller byrå på føderalt nivå, delstatsnivå eller lokalt nivå, skal ha eksklusiv myndighet til å løse alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med tolkning, gyldighet, håndhevelse eller opprettelse av avtalen, herunder krav om at hele eller en del av avtalen er ugyldig eller kan bestrides. Voldgiftsdommeren skal ha myndighet til å innvilge enhver godtgjørelse som ville vært tilgjengelig i en domstol eller etter billighetserstatning. Voldgiftsdommerens beslutning skal være skriftlig og gi en erklæring om de viktigste funnene og konklusjonene, skal være bindende for begge parter og kan registreres som en domsbeslutning i enhver domstol med relevant jurisdiksjon. Tolkningen og håndhevingen av denne avtalen skal være underlagt den amerikanske Federal Arbitration Act. Hvis du innleder voldgift, i tilfelle behandlingsgebyret for voldgiften overskrider 10 000 NOK, og kravet ikke regnes som useriøst, vil vi betale tilleggskostnaden. Du vil ikke måtte betale gebyrer og kostnader som vi pådrar oss hvis du ikke vinner frem i voldgiften og voldgiften ikke ble regnet som useriøs. Voldgiften skal finne sted i Los Angeles County i California. Du forstår at uten denne obligatoriske bestemmelsen ville du hatt rett til å saksøke og til rettssak med jury. Du forstår videre at blant annet retten til deling av bevis og anke kan være mer begrenset i voldgift enn i en rettssak.

Hvis du er bosatt i Storbritannia eller EU, samtykker du i at krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen (herunder inngåelse, oppfyllelse og brudd på avtalen), partenes forhold til hverandre og/eller din bruk av Fiskers eiendeler, skal behandles i henhold til og være underlagt International Centre for Dispute Resolution (ICDR), i samsvar med ICDRs regler og prosedyrer og underlagt tysk rett. 

Kontakt oss: For mer informasjon om reservasjonsvilkårene kan du kontakte oss på support@fiskerinc.com.